Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Vekst Nordkapp AS har 15 godkjente tiltaksplasser i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Vi har pr. dags dato ingen ledige stillinger, men dette skal ikke hindre deg og søke, da vi ofte gir et VTA tilbud utover dette antallet. Kriteriet for å få jobb ved bedriften er at personen mottar uførepensjon fra NAV.

Dersom du har, eller i nær framtid venter å få, innvilget varig uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker ved bedriften.

Arbeidet skal bidra til:

  • Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
  • Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket:

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften fram til pensjonsalder. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
Hvordan få arbeid i VTA ved Vekst Nordkapp AS?

Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med Vekst Nordkapp AS, eller med din saksbehandler ved NAV. Du kan ta kontakt med bedriften enten ved å ringe, skrive brev, sende mail eller møte opp på bedriften.