Karriereveiledning

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Det viser også en geografisk oversikt over hvilke bedrifter som er i området du ønsker jobb. 

Jobbpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som består av 187 bildekort. Det kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for dem som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker, flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Verktøyet er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Det er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din veileder. 

Karriereverktøy

Karriereverktøy er en profesjonell verktøykasse for karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse. Karriereverktøy inneholder ulike deler du kan bruke etter behov, og er godt egnet til å gjennomføre realistiske yrkesvalg. Verktøyet brukes også for å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre jobb, karriere og endringer i arbeidsmarkedet i et langsiktig perspektiv.

Utdanningstest

Forenklet test  som kan gi tips til hvilken utdanning du kan velge.