Avklaringstiltak

Formål
Avklaring skal kartlegge og vurdere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid.

Innhold
Avklaringen er individuelt tilpasset og inneholder personlig veiledning knyttet til tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig.
Aksis tilbyr individuell oppfølging, og vi tilby bl.a. aktiviteter som undervisning, interessetester, karriereveiledning, arbeidspraksis, fysisk aktivitet, m.m.

Hvem er tiltaket for?
Avklaring kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby.

Varighet
Varigheten av avklaringen tilpasses arbeidstakers individuelle behov. Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil åtte uker.