Interesseorganisasjoner

Astma og Allergi forbundet www.naaf.no
Blindeforbundet www.blindeforbundet.no
Diabetesforbundet www.diabetes.no
Foreningen for hjerte og lungesyke www.lhl.no
Helse Finnmark(DPS/SANKS) www.helse-finnmark.no
Hørselhemmedes Landsforbund www.hlf.no
Mental Helse www.mentalhelse.no
NKS-Veiledningsenter for pårørende www.veiledningssenter.no
RIO- Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon www.RIO.no
Rustelefonen www.rustelefonen.no
Selvhjelp Norge www.selvhjelp.no
ADHD Norge www.adhdnorge.no
Angstringen www.angstringen.no
Bipolarforeningen www.bipolarforeningen.no
Landsforbundet mot stoffmisbruk www.motstoff.no
Hjelp til hjelp www.hjelptilhjelp.no
Konfliktrådet www.konfliktraadet.no