Samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjoner

Astma og Allergi forbundet www.naaf.no

Blindeforbundet www.blindeforbundet.no

Diabetesforbundet www.diabetes.no

Foreningen for hjerte og lungesyke www.lhl.no

Helse Finnmark(DPS/SANKS) www.helse-finnmark.no

Hørselhemmedes Landsforbund www.hlf.no

Lions www.lions.no

Mental Helse www.mentalhelse.no

NKS-Veiledningsenter for pårørende www.veiledningssenter.no

RIO- Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon www.RIO.no

Rustelefonen www.rustelefonen.no

Selvhjelp Norge www.selvhjelp.no

ADHD Norge www.adhdnorge.no

Angstringen www.angstringen.no

Bipolarforeningen www.bipolarforeningen.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk www.motstoff.no

Hjelp til hjelp www.hjelptilhjelp.no

Husbanken www.husbanken.no

Vilblino www.vilbli.no/nb/nb/no

Konfliktrådet www.konfliktraadet.no