Allsidig produksjon, Enkel møbelrestaurering, veving av matter, toving av ullprodukter, div reperasjoner som båtkallesjer mm. Vi utvikler produkter ut fra kundens ønsker.