Velkommen til Vekst Nordkapp AS

Vekst Nordkapp AS har som hovedoppgave å bistå mennesker som er ute av arbeidslivet med å komme inne i yrkeslivet igjen gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Vekst Nordkapp har 7 fast ansatte, og pr. i dag 37 deltakere i ulike tiltak. Bedriften produserer varer og tjenester for det ordinære markedet innen bl.a. snekring, trykkeri, tekstil/søm, serviceoppgaver og har egen butikk og cafe.